Her er TBM-ene Anna (t.v.) og Magda gjennom under hvert sitt navneskilt.

TBM-gjennombrudd på Follobanen

SKI (AT.no): De to sørgående tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtestad har brutt gjennom en fjellskjæring nord for Ski sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tunnelboremaskinene kom ut i dagen i et område som ligger tett på togtrafikken på Østfoldbanen og biltrafikk, samtidig som byggingen av Roåstunnelen pågår like ved.

De to maskinene har boret hvert sitt løp sørover fra Åsland på grensen mellom Ski og Oslo.

Over en lengre periode har det vært arbeidet med å klargjøre området slik at de to tunnelboremaskinene kan bryte gjennom fjellet og demonteres.

Gjennomslaget ble markert tirsdag 26. februar med et arrangement der blant annet ansatte hos entreprenørene AGJV og OHL og byggherren Bane Nor deltok, samt flere av de nærmeste naboene og representanter fra Ski, Oppegård og Oslo kommune.

- Detter er en bra, topp og fantastisk dag og en milepæl i dette 30-milliarder-kroner-prosjektet. Det har vært et stort lagarbeid. Sikkerhet har vært prioritet nummer én og miljø nummer to. Kvalitetsmessig er Follobanen bygget for en levetid på 100 år. I 2019 skal resten av tunnelene gjøres ferdig. I 2020 kommer det jernbanetekniske arbeidet, sa Per David Borenstein som er prosjektdirektør på Follobanen.

Taler før gjennombruddet. Fra venstre: Fernando Vara ( Managing director i Acciona Ghella Joint Venture AGJV), Per David Borenstein (prosjektdirektør for Follobaneprosjektet i Bane Nor) og Anne Kathrine Kalager (prosjektleder tunnel TBM for Follobaneprosjektet i Bane Nor).

- Om dette skulle vært drevet konvensjonelt på samme tid som TBM ville vi trengt 7 tverrslag med flere riggområder. Etter min mening er dette skreddersydd for TBM, sa Anne Kathrine Kalager, prosjektleder tunnel TBM på Follobaneprosjektet.

Fire TMB-er

TBM-ene Anna og Magda på vei ut av berget på Follobaneprosjektet i Ski 26. februar 2019. Video: Klaus Eriksen

Til sammen fire TBM-er har boret de to løpene.

To av tunnelboremaskinene i Follobane-prosjektet er oppkalt etter dronning Eufemia og dronning Ellisiv. De fikk begge gjennomslag ved Middelalderparken i Oslo tirsdag 11. september 2018.

Tirsdag 26. februar 2019 var det altså de to sørgående damenes (Anna og Magda) tur til å bryte gjennom - i Ski.

Alle tunnelboremaskinene, hver på ca. 2400 tonn, har to tunnelløp (hvert av dem på 18,5 km). Totalt er hvert tunnelløp 20 km (noe konvensjonell driving inn mot Oslo). Hver TBM-maskin boret ca. ni kilometer tunnel for det nye dobbeltsporet på jernbanen mellom Oslo og Ski.

Her bryter også TBM-en Magda ut av berget. TBM-en Anna til venstre hadde et litt tidligere, men mindre dramatisk, gjennombrudd. Video: Klaus Eriksen

Follobanen er en del av Intercity-prosjektet som er det største jernbaneprosjektet i Norge i nyere tid.

1,5 millioner kommer til å reise raskere og mer punktlig med dette på plass. Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 minutter til 11 minutter. Det vil være mulig å doble antall avganger.

Om TBM-navnene

Anna fra Kloppa: Maskin nr. 3 borer fra Åsland til Ski
Anna var handelsreisende og en velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum (Akershus) på 50-tallet. Hver dag gikk Anna fra husmannsplassen Kloppa nær Taraldrud om lag 4-5 km inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé.

Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 borer fra Åsland til Ski
Magda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune (Akershus), en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård. Et skuespill om Magda Flåtestad ble fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.

Les mer om de fire TBM-ene som boret den lange toløpede tunnelene på Follobanen.

STILLING LEDIG:

Fakta om Follobanen og TBM-prosjektet

  • 226 entreprenører og underentreprenører er involvert i Follobaneprosjektet
  • Over 2000 arbeidstakere deltar i Follobaneprosjektet, i tillegg til Bane Nors byggherreorganisasjon.
  • Hovedentreprenør for TBM-prosjektet er Acciona Ghella (AGJV). AGJV har 18 underleverandører, hvorav AF Gruppen er den største, i tillegg til blant andre Turboconstroi, Copuno, Herrenknecht, Actyon, Elecnor, Hæhre, Peab og Mammoet.
  • Acciona Ghella og dere underleverandører teller nå om lag 565 personer
  • Når det gjelder nasjonalitet er de største gruppene i tunnelproduksjonen fra Spania, Portugal, Italia og Norge.
  • På det meste har 1000 arbeidstakere daglig gått inn og ut av anleggsporten på Åsland.
Powered by Labrador CMS