Tolv ønsker å lage sjøfylling ved Leirbakken - E8 Ramfjord

Statens vegvesen har mottatt tolv forespørsler om prekvalifisering til utlyst kontrakt for anbudskonkurransen K01 – Sjøfylling Leirbakken i Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

Av de tolv mottatte forespørslene er det ni tilbydere som etter gjennomførte kvalifikasjonsvurderinger er vurdert til å være kvalifisert for jobben. Statens vegvesen har lagt opp til å gå videre med fem av de best kvalifiserte.

Statens vegvesen har valgt tilbydere ut ifra kvalifikasjonskriteriene i konkurransegrunnlaget. Rangeringen er basert på innlevert dokumentasjon i henhold til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, hvor de fem med best kvalifikasjoner blir invitert med videre.

Statens vegvesen har sendt ut melding til de fem tilbyderne som er med videre i anbudskonkurransen, og informert øvrige tilbydere om at de dessverre ikke er med videre. Statens vegvesen takker for stor interesse.

Powered by Labrador CMS