VEL UTFØRT: TT Anlegg har overlevert hoveddelen av første byggetrinn på prosjektet til byggherre.

TT Anlegg overleverte "byggetrinn 1"

RV. 41 TIMENES-HAMRESANDEN: En stor del av arbeidene er nå ferdigstilt og entreprenøren får skryt for vel utført arbeid.

Publisert

Nå er hoveddelen av «Byggetrinn 1» på strekningen Timenes-Lauvåsen-Hamresanden ferdig og overlevert fra TT Anlegg AS til Statens vegvesen.

Her er det opprustet Timenes-kryss og en nybygd kjørevei frem til rundkjøringen ved Lauvåsen.

Gjenstående del av «Byggetrinn 1» med gang- og sykkelvei mellom Lauvåsen og Hamresanden, overtas i overgangen september/oktober måned.

I forbindelse med overleveringen ble det også en liten markering av vel utført arbeid, på brakkeriggområdet til TT Anlegg AS.

OPPRUSTET: Timeneskrysset har blitt opprustet.
Powered by Labrador CMS