Frivillige fra Belgia, Sveits, Norge og USA med sin fangst av søppel på Helgelandskysten.
Frivillige fra Belgia, Sveits, Norge og USA med sin fangst av søppel på Helgelandskysten.

Tusenvis på venteliste for å rydde søppel i Norge

Har bare kapasitet til å få ryddehjelp av ca. 150 personer per år.

Siden 2017 har foreningen In The Same Boat ryddet mer enn 1300 tonn plast fra strandlinjen langs store deler av Norges kyst, og ryddemannskapet består i hovedsak av unge voksne fra andre land enn Norge, som deltar på frivillig basis.

– De fleste er europeere, men vi har de siste årene hatt stor pågang både fra USA og Australia, og også mer eksotiske land i andre verdensdeler, forteller Rolf-Ørjan Høgset, grunnlegger av foreningen.

– Det er artig at interessen er så stor, og vi har nå flere tusen på venteliste.

De frivillige som får mulighet til å delta betaler selv reisen til sitt oppmøtested, men får dekket mat og opphold. De bor på seilbåter som er ankret opp i nærheten av områdene som skal ryddes, og er ute og rydder sammen med erfarne skippere med profesjonelt utstyr og spesialbygde landgangsfartøy. De frivillige får en grundig opplæring både i sikkerhet på sjøen og i strandrydding.

I løpet av en ryddesesong har In The Same Boat kapasitet til å ta inn rundt 150 frivillige, så de aller fleste som søker får avslag.

– Dessverre har vi ikke kapasitet til å ta inn flere. Vi kunne ryddet enda mer, og kanskje ryddet i andre land også, dersom vi hadde mer finansiering. Verdien av den frivillige innsatsen våre frivillige legger inn i perioden 2017–2025 er mer enn 150 millioner kroner, så vi tenker at staten Norge, og kanskje fiskerinæringen, som står for en vesentlig andel av forsøplingen, kunne bidratt med mer, sier Høgset.

Powered by Labrador CMS