Fremtiden banker på døra: Elektriske Kalle med brenselceller.

- Verdens første

Kjører på hydrogen som blir til fremdrift, vann og varme.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har startet testing av det de omtaler som verdens første rammestyrte dumper med brenselcelle, Volvo HX04.

Resultatene av prosjektet skal gi viktig innsikt i mulighetene som hydrogen og brenselceller gir.

- Som oppfinnere av verdens første rammestyrte dumper for mer enn 55 år siden, er vi glade og stolte over å igjen gjennomføre forandring med dette brenselcelledumperkonseptet. Selv om denne innovasjonen er en tidlig prototyp, vil den gi verdifull innsikt i mulighetene for hydrogen i energitransformasjonen sammen med batterielektriske løsninger. Vi tror at vi ved å utforske flere teknologier og jobbe i partnerskap kan skape den beste veien videre for å redusere karboniseringen av anleggsbransjen, sier Carolina Diez Ferrer, Head of Advanced Engineering Programs i Volvo CE.

Grus-Kalle og Elektriske Kalle

Volvo HX04 er resultatet av et forskningsprosjekt som pågår mellom 2018 og 2022, med midler fra FFI, et nasjonalt samarbeid mellom det svenske innovasjonsbyrået Vinnova, Swedish Energy Agency og Transportverket, for å støtte bærekraftig kjøretøystrategisk forskning, innovasjon og utvikling.

Partnere inkluderer Volvo CE, Rise Research Institutes of Sweden, som ga spesialistkompetanse på drivlinjeutvikling og sikkerhet, og PowerCell Sweden, en utvikler av brenselcellebaserte hydrogenelektriske driftsløsninger.

Utviklingen og byggingen av den sekshjulede prototypen er i stor grad blitt utført ved Volvo CEs anlegg i Braås, Sverige – samme sted som Grus-Kalle, verdens første rammstyrte dumper, ble født tilbake i 1966. Volvo HX04 har følgelig fått kallenavnet «Elektriske Kalle».

Ingeniører ved Teknologisenteret i Eskilstuna, Sverige, har bidratt med programvareutvikling og kunnskap samlet gjennom deres brenselcelletestlab. Selv om Elektriske Kalle blir tilgjengelig for salg, vil verdifull lærdom fra konseptet påvirke fremtidig produksjon.

Slik fungerer det

Volvo HX04 fylles med 12 kg hydrogen på ca. 7,5 minutter, deretter kan den kjøre i ca. fire timer.

Brenselceller fungerer ved å kombinere hydrogen med oksygen og den resulterende kjemiske reaksjonen produserer elektrisitet som driver maskinen.

I prosessen produserer brenselceller også varme som kan brukes til oppvarming av førerhuset. Brenselceller avgir ellers bare én ting – vanndamp.

I prinsippet fungerer en brenselcelle omtrent som et batteri bortsett fra at den genererer sin egen elektrisitet fra hydrogenet om bord etter behov i stedet for å lades fra en ekstern kilde. Kjøretøy med brenselcelle-elektriske drivlinjer har en oppetid, rekkevidde og drivstofftid som ligner på forbrenningsmotordrevne kjøretøyer. De tar fortsatt litt lengre tid å fylle enn et dieselkjøretøy.

Mens batterielektriske kjøretøy og biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig i dag – som mer bærekraftige alternativer til diesel – forventes kommersialisering av hydrogendrevne maskiner i løpet av andre halvdel av dette tiåret.

Hydrogen påfyllingsstasjon

Infrastruktur for hydrogen er fortsatt under utvikling, noe som betyr at tanking av Volvo HX04 er et viktig aspekt å løse i prosjektet.

Shell har installerte en tankstasjon for hydrogen på Volvo CEs testbane i Braås. Både Shell og Volvo Group er medlemmer av H2Accelerate, et samarbeid mellom selskaper som jobber for å legge til rette for kommersiell bruk av hydrogenlastebiler i Europa.

- Å tilby drivstoffinfrastrukturen for dette innovative prosjektet, ga oss muligheten til å demonstrere våre tekniske evner innen hydrogen. Vi har støttet en av våre viktigste globale samarbeidspartnere i å ta enda et skritt fremover i deres avkarboniseringsreise. Dette er hovedmålet i Shells Powering Progress-strategi, sier Oliver Bishop, Shells daglige leder for hydrogenmobilitet.

Powered by Labrador CMS