Grete Johanne Koht Astad gjør gode penger på noe så sært som tollregelverket.
Grete Johanne Koht Astad gjør gode penger på noe så sært som tollregelverket.

10 år med tolltull

Mange speditører og importører vet for lite, uvitenhet kan koste flesk.

Tolltull og fortollingsproblematikk har vært levebrødet til tollgründer Grete Johanne Koht Astad i 10 år. Hun mener at det stilles for få krav til speditører om tollfaglig kompetanse.

- God tollbehandling styrker logistikkjeden, sier Astad.

Traff behovet

Hun etablerte Tollkonsult i 2003, og fikk en pangstart. Astad forteller:

- Første året var omsetningen én million kroner. Det er tydelig at jeg traff et behov i markedet. Type oppdrag har imidlertid endret seg, og tendensen går mot mer komplekse problemstillinger som involverer flere ledd i logistikkjeden. Internkontroll er stikkordet. Så det går an å gjøre penger på noe så sært som tollregelverket, understreker Astad.

Bred kunnskap

Kunnskapsformidling innen lov- og regelverksfortolkning er Astads levebrød. Hun har imidlertid bred bransjeerfaring som blant annet importansvarlig for flyfrakt i Nordisk Express, Frans Maas og Mercantile Norge (nå Maersk Logistics), samt utenlandssjef i Nor-Cargo Pakketrans. Foruten ulike logistikkfunksjoner i næringsmiddelindustrien har bedriftsøkonomen fra Norges Handelshøyskole også etatsutdanning fra Tollvesenet, hvor hun arbeidet til 1990.

Alt for mange feil

Astad understreker at det er et stort behov for kompetanseheving, og hun har følgende begrunnelse for den sterke iveren for tollformidling:

- Det blir begått alt for mange feil i utfylling av tolldeklarasjoner. Tollvesenets økonomiske kontroller har de siste årene vist at feil ved deklarering av varer utgjør en stor andel av avdekkede unndragelser av toll og avgifter. Mange av feilene er resultat av slurv og manglende kunnskap om regelverket, og til dels også manglende dialog mellom speditør og importør. Toll har vært et forsømt område i logistikkjeden, men dette er i ferd med å endre seg, tror jeg. Interessen for kunnskap om toll og tollprosedyrer er merkbart økende. Det er rett og slett god økonomi i å gjøre ting riktig fra starten av. 

Engasjerer

De to første årene drev hun selskapet fra kjellerstuen på Kjelsås i Oslo. Nå har hun kontorlokaler i Kjelsåsveien 160.

- En hovedårsak til at det går så bra med selskapet er at jeg jobber med noe som engasjerer meg veldig sterkt. Toll er et utrolig spennende fagfelt. Samtidig skal man ikke undervurdere verdien av å ha en familie som er positiv og tror på det du driver med.

Forsiden nå