Leif Östling, sjef for Volkswagens tre nyttekjøretøyselskap.
Leif Östling, sjef for Volkswagens tre nyttekjøretøyselskap.

5% årlig VW-vekst

Volkswagens nyttekjøretøysjef, Leif Östling (ex Scania) ser for seg en årlig vekst på 5%.

den tidligere toppsjefen i Scania

Med sine tre nyttekjøretøyselskap, VW Nutzfahrzeuge, MAN og Scania, ser for seg en årlig vekst på 5% for nyttekjøretøy, ifølge tyske Handelsblatt. Ett av midlene for å oppå dette er at de tre selskapene skal jobbe tettere sammen for å kunne øke den samlede effektiviteten. Blant annet skal det satses enda sterkere for serviceytelser. Det dreier seg om alt fra vedlikehold og reparasjoner til finansiering og rådgivning.

Merkeidentitet

det skal samarbeides sterkere

Östling understreker at merkeidentiteten skal opprettholdes. Men på forskjellige områder, blant annet innkjøp. Det gjelder blant annet dekk. Videre er det aktuelt å intensivere samarbeidet når det gjelder komponentutvikling. Volkswagens nyttekjøretøysjef sier ikke noe om hva slags komponenter dette vil være, verken på kort eller lang sikt. Det spekuleres imidlertid i om girkasser for lastebiler og busser kan være en felles prosjekt. Scania har som kjent et eget girkasse- og retarderprogram, mens MAN idag kjøper slike hovedkomponenter fra ZF.

Forsiden nå