Samferdselsminister Marit Arnstad advarte sin irske kollega.
Samferdselsminister Marit Arnstad advarte sin irske kollega.

Advarte sin irske kollega

Samferdselsminister Marit Arnstad advarte sin irske kollega mot kabotasje og sosial dumping.

Hun møtte den irske transportministeren i dag, et møte Arnstad betegner som svært viktig.

Sentral posisjon

Irland overtar EU-formannskapet 1. januar 2013, og vil ha en sentral posisjon i EU-systemet det kommende halvåret.

- Dagens møte med Leo Varadkar har derfor stor betydning for å fremme Norges posisjon i EU-saker, sier Arnstad.

Skeptisk

Hun understreket sin skepsis til å liberalisere togtransporten, samt å øke antallet EU-kontroller.

- Jeg er også opptatt av at norske og utenlandske transportører skal konkurrere på like vilkår. Dersom norske synspunkter skal bli hørt i EU-systemet, er det viktig å være aktiv tidlig i prosessen, sier Arnstad.

Kjøretøykontroller

Forslaget fra EU-kommisjonen om ny kjøretøykontrollpakke var en av sakene den norske samferdselsministeren drøftet i Dublin i dag. Forslaget innebærer blant annet endrede regler for periodisk kjøretøykontroll, noe som kan føre til flere og hyppigere "EU-kontroller" for norske bileiere.

Kabotasje

Arnstad drøftet også kabotasje innen vegtransport.

- Under hvilke vilkår skal utenlandske transportører utføre gods- og turbussoppdrag i Norge? Lastebilnæringen i Norge har fremmet krav om at denne virksomheten innen godstransport er konkurransevridende og må begrenses. En viktig årsak skal være lønns- og arbeidsvilkår hos de utenlandske transportørene som kan minne om sosial dumping, understreket Marit Arnstad.

Forsiden nå