Produksjonsavdelingen jobber med de nye kablene på Østfoldbanen.
Produksjonsavdelingen jobber med de nye kablene på Østfoldbanen.

Aluminium stopper kobbertyvene

Etter en rekke kobbertyverier de siste årene har behovet for alternative løsninger meldt seg. På Østfoldbanen har Jernbaneverket siden i april i år testet aluminiums-kabler med suksess, skriver Jernbaneverket på sine nettsider.

- I vår har vi testet nye kabler som i all hovedsak består av aluminium på enkelte strekninger på Østfoldbanen. Dette har vært meget vellykket, sier faglig leder strømforsyning på Østfoldbanen, Jan Prang.

-Det kan se ut som tyvene helt bevisst har unngått denne typen kabel, og at de heller har gått for kobberet som enda er igjen andre steder på linjen, sier han.

Kobbertyverier er både dyrt og kan skape farlige situasjoner. Når kobberet blir borte er det ingenting som leder strøm vekk fra anlegget. Dette kan da være meget farlig f.eks. for de som skal jobbe i sporet. Det har også vært tilfeller hvor togtrafikken har stått som følge av kobbertyverier.

Dyrt med kobber

Nå legges det aluminiums-kabler på flere steder på Østfoldbanen, og også andre banestrekninger som har vært plaget med kobbertyverier. Blant annet Dovrebanen er interesserte i å prøve.

- Dette er jo enormt inspirerende for oss i Jernbaneverket. Vi ser at dette fungerer, og at det virkelig lønner seg å teste ut nye alternativer. Kobbertyverier koster Jernbaneverket mye penger, og hvis kablene blir erstattet på de mest belastede strekningene, vil jo det bety mer å bruke på sårt tiltrengt vedlikehold, sier Prang.

Aluminium koster en firedel av kobber

Han mener at den positive effekten også gjør det bedre å være på jobb for de som jobber ute i sporet.

- På det verste har det vært sånn at de har vært ute og erstattet kabel en dag, for å finne ut at den er stjålet igjen dagen etter. Det er ikke mye motiverende, og det er klart at også de ser meget positivt på dette her.

Aluminimuskablene er mye lettere enn kobberkablene, og det er lett å se at det ikke er kobber i dem. I tillegg er de isolert med en type plast som er svært vanskelig å skrelle bort. Jernbaneverkets egne folk er nødt til å bruke spesialutstyr for å skrelle vekk plasten når de skal montere kablene, da det ville vært alt for tidkrevende å gjøre det uten verktøy.

- Jeg går ut fra at alt dette har vært med å gjøre det mindre attraktivt å stjele kablene. Prisen på aluminium er for tiden nesten fire ganger lavere enn kobberprisen, så det vil kreve mye mer jobb for den som ønsker å omsette dem, fortsetter Prang.

Til typegodkjenning

Problemene med kobbertyverier oppstår i all hovedsak når kobberprisen er høy, noe den har vært de siste årene. Den høye prisen har ført til at det hittil i år har vært registrert 6 tilfeller av kobbertyverier, bare mellom Sarpsborg og Skjeberg. Det er også et økende problem på andre banestrekninger.

- Vi er svært fornøyde med at dette ser ut til å virke, og det er gøy å få lov til å drive litt nybrottsarbeid, sier Prang.

Kablene skal nå typegodkjennes.

Forsiden nå