Bilistene må ut med 97,5 milliarder i bompenger

Bilistene må ut med 97,5 milliarder i bompenger

For at regjeringen skal få gjennomført veiutbyggingen de neste ti årene, må vi som kjører på veiene i Norge ut med 97.516.000.000 kroner!

Og det er bare for det som skal bygges i denne perioden. Alle tidligere bomveier kommer i tillegg.

Verst blir det for dem som skal kjøre fra Oslo til Stavanger via Kristiansand. Her skal det kreves inn over 25 milliarder kroner. Det er mer enn det staten selv skal investere i veibyggingen på denne strekningen.

Her er listen over hvordan veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2014-2023 skal bomfinansieres:

1.Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger                                          25.330 mill. kroner
2.Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim                                          18.690 mill. kroner
3.Oslo-Trondheim m/armer til Ålesund, Kristiansund og Måløy         15.160 mill. kroner
4.Oslo-Bergen/ Haugesund m/arm via Sogn til Florø                         12.910 mill. kroner
5. Ikke fordelte midler                                                                          12.316 mill. kroner
6.Oslo-Ørje-Magnor                                                                              5.000 mill. kroner
7.Trondheim-Bodø m/armer til Sverige                                                 4.810 mill. kroner
8.Oslo-Svinesund-Kornsjø                                                                    1.900 mill. kroner
9.Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes m/armer                                            1.400 mill. kroner
Til sammen                                                                                        97.516 mill. kroner

Forsiden nå