Boligsalg styrker Skanska

Boligsalg styrker Skanska

Betydelig økning fra fjoråret.

 Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge har en omsetning per 3. kvartal på i overkant av 10 milliarder kroner, som er betydelig høyere enn fjoråret.

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på i underkant av 9 milliarder, og et driftsresultat på 71 millioner kroner per 3. kvartal 2012. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer. Tilsvarende resultat per 3. kvartal 2011 var -173 millioner kroner.

Selskapet har inngått kontrakter for 1,5 milliarder kroner i 3. kvartal. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 11 milliarder kroner, mot 11,2 milliarder per 3. kvartal i 2011.

Selskapet peker på en vellykket HMS-satsing og økt boligsalg som suksessfaktorer. Selskapet har hittil i år solgt nærmere 400 boligenheter i landets fem største byer. 

- Vi er fornøyde med at resultatet viser en jevnt positiv trend dette året. Jeg har tro på at vi kan ta større markedsandeler fremover innen segmentet for grønne prosjekter, spesielt kontor og næringsbygg. Vår samlede og enestående kompetanse i det gode anleggsmarkedet vi ser fremover, gir også spennende muligheter for Skanska Norge, sier Anders Danielsson, administrerende direktør.

Forsiden nå