Fredrikstadbrua skal rehabiliteres.
Fredrikstadbrua skal rehabiliteres. (Foto: John M)

Bru-reparasjon til 102 mill. kroner

Statens vegvesen har innstilt entreprenør til å rehabilitere Fredrikstadbrua.

Consolvo AS, et datterselskap av AF Gruppen, er innstilt av Statens vegvesen Region Øst som entreprenør for rehabilitering av Fredrikstadbrua.

Fredrikstadbrua er en buebru over elven Glomma i Østfold, som skiller Fredrikstad sentrum fra Gamlebyen. Brua er 824 meter lang og ble åpnet i 1957. Brua har et hovedspenn på 196 meter og 39,5 meter seilingshøyde.

Avtalen gjelder blant annet rehabilitering og overflatebehandling av betong- og stålkonstruksjoner, vedlikehold av eksisterende ytterrekkverk og lysmaster, montering av nye mellomrekkverk, utskifting av portalbjelke, belysning, el-anlegg og støyskjermer.

Kontrakten er en utførelsesentreprise og har en verdi på 102 mill. kroner. Arbeidene starter i november 2015 med planlagt ferdigstillelse i november 2018.

Forsiden nå