Daglig Leder

Daglig Leder

A-K maskiner AS 2360 RUDSHØGDA  nnA-K er landets ledende private leverandør av landbruksmaskiner, redskaper og anleggsmaskiner. Virksomheten er organisert som en landsdekkende kjede med 53 salgssteder, 480 medarbeidere og en omsetning på NOK 1.400 mill. nnA-K maskiner er en del av Bertel O. Steen konsernet. nnA-K maskiner representerer ledende norske og utenlandske produsenter innenfor følgende hovedsektor: Traktorer, høstemaskiner, redskaper, innendørsmekanisering, anleggsmaskiner, butikk og deler - hvor vi i alle sektorene har sterke og ledende markedsposisjoner. nnA-K maskiner Stange/Rudshøgda har i dag 16 medarbeidere. Den samlede omsetning er budsjettert med NOK 60 mill i 2013. Daglig Leder A-K maskiner Stange/Rudshøgda søker nnDAGLIG LEDER nnsom også er en dyktig selger nnVi ønsker oss en leder som nn- Har god forretningsforståelse, gjerne med erfaring fra salg av kapitalvarer og/eller drift av verksted nn- Har gode lederegenskaper nn- Har god forståelse for økonomiske sammenheger nn- Har gode samarbeidsevner med sterkt fokus på kundebahandling nn- Har kunnskap om landbruksbransjen nn- Har dokumenterte resultater fra tidligere stillinger nnVi kan tilby nn- Konkurransedyktige betingelser nn- En meget utviklende og spennende hverdag i en organisasjon som satser mot stadig nye mål nn- Profesjonelle og engasjerte medarbeidere nnDersom du har spørsmål omkring stillingen kan du kontakte Direktør for A-K maskiners detaljvirksomhet, Jarle Kleppan tlf. 917 12 524. nnSkriftlig søknad sendes snarest til jarle.kleppan@a-k.no nn nnwww.a-k.no    

Forsiden nå