I nedfelt stand heves lastkassa og svinges til siden.
I nedfelt stand heves lastkassa og svinges til siden.

De geniale vendehjulene

Husker du denne saken om Volvo BM 5350B med vendehjul i A&T nummer 10, 1985? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

Enkel, ja muligens genial, er kanskje den beste karakteristikken av Volvo BMs patentsøkte mekanisme som gjør det mulig å snu en dumper inne i en 9,5 meter bred tunnel. Løsningen kommer akkurat i rette øyeblikk i og med at selskapet har lansert sin 5350B med 4-hjulsdrift. Det skjedde på Expomat tidligere i år hvor A&Ts medarbeide fikk se videofilm av snuløsningen. At presentasjonen hos oss har ventet lenge skyldes at BM for en gangs skyld har vært svært sene med å få fram billedmaterialet.

De tverrstilte småhjulene henger oppe under ramma og kan felles ned ved hjelp av to hydrauliske sylindre.
De tverrstilte småhjulene henger oppe under ramma og kan felles ned ved hjelp av to hydrauliske sylindre.

Genistreken ligger i at dumperen er utstyrt med to mindre tverrstilte hjul rett foran bakhjulene på dumperkassa. I praksis kjører føreren inn i tunnelen på vanlig måte, og når han er kommet fram til arbeidsplassen svinger han dumpersnuten 90° slik at den står rett mot fjellsiden. Deretter senker han de to tverrstilte småhjulene, som er montert til bakakselinnfestningen og som opereres opp og ned via to hydrauliske sylindre. Dirigeringen av småhjulene skjer inne fra førerplassen.

Når dumperkassa og de store bakhjulene henger i lufta, settes dumperbremsene på og lastekassa svinges 90° til siden ved hjelp av maskinens ordinære sving. Hele operasjonen tar mindre enn 30 sekunder, hevder BM-folkene.

LES OGSÅ:

Selvsagt kan vendehjulene kun benyttes når dumperkassa er tom, og så langt er de kun utviklet for 4-hjulstrekk-modellen 5350B. Dette til tross, BM er beredt på å gå enda et skritt videre, ved å lage en modell som kan snu i tunneler som er bare 7 meter brede. Riktignok blir det da en kombiløsning hvor lastekassa forkortes 70 cm og hvor tunneldriverne må lage en liten nisje i den ene tunnelveggen slik at dumpersnuta kan kjøres inn i denne under vendeoperasjonen.

At Volvo BM med denne løsningen er kommet med i transportdiskusjonen i tunneler med små tverrsnitt er gitt. Transporten fra slike tunneler har gjerne vært følgende:
- Det bygges snuplasser inne i tunnelen med de kostnader det innebærer.
- Det bygges transportredskap med dobbeltkommando som kan «rygges inn» i tunnelen mens føreren sitter i kjøreretningen.
- Det bygges spesialenheter som har mulighet for å snu i tunnel.
- Det blir besluttet å foreta massetransporten på skinnegående redskap.

Nå er dumperen med snuhjul nok et nytt alternativ. Og ikke bare i tunnel, for også på andre plasser hvor det er svært trangt er det nå mulig å komme til. Volvo hevder at målsetningen har vært å lage et utstyr som kan benyttes flere steder, og derved gjøre det mulig med flere driftstimer på årsbasis.

Brukeren må imidlertid være oppmerksom på at snuhjulene kun kan benyttes med tom dumperkasse. Mange vil også tro at de står noe i veien når dumperen skal fram i terrenget, men produsenten bedyrer at så ikke er tilfelle. Skulle de ved ren terrengkjøring være besværlige, er det ingen sak å skru dem av.

Hydraulisk operert

En annen nyhet på 5050B-dumperen er hydraulisk operert bakluke, som kan benyttes ved alle transporter. Spesielt ved kjøring i bratt terreng kan den være nyttig ved at føreren er garantert å ikke miste noe av lasset. Lastekapasiteten kan økes opp til 14 m 3. Et ankepunkt har vi dog: Hva skjer med en virkelig stor stein i kassa, en stein som ikke passerer åpningen under den oppfelte baklemmen?

Den nye kassa har fått en baklem som åpnes ved hjelp av hydrauliske sylindre.
Den nye kassa har fått en baklem som åpnes ved hjelp av hydrauliske sylindre.

Den nye dumperen har i forhold til sine forgjengere noe økt bredde - 3,2 meter. Lengden er 8,7 meter og topphastighet er 50 km/t.

Forsiden nå