Dieseltyver velger maskinentreprenører

Dieseltyver velger maskinentreprenører

Når det skal stjeles diesel, er anleggsmaskiner mest attraktivt. Deretter følger lastebiler.

Siden januar i år har den nye svenske politiorganisasjonen mot dieseltyverier, Nationella transportsäkerhetsgruppen, laget statistikker over anmeldte dieseltyverier:

 - Vi har satt oss ned og gått gjennom rundt 600 anmeldelser i Västra Götaland. Vi har sortert og beregnet. Dette er et representativt område der vi har både landsbygd, by og små tettsteder. Vi kan konstatere ut fra tallene at 39% av alla dieseltyverier skjer fra anleggsmaskiner, sier leder for Nationella transportsäkerhetsgruppen, Håkan Carlsson til Maskinentreprenören.

Dieseltyverier skjer fra:
Anleggsmaskiner (39%)
Tung lastebil (27%)
Personbil (17%)
Tank (8%)
Buss/tungt kjøretøy (3,5%)
Jordbruksredskap (1,5%)
Forsøk på tyveri (4%)
Kilde: Maskinentreprenören

Det er kanskje ikke spesielt at tyvene velger seg ut maskiner som står på relativt åpne og bortgjemte anleggsplasser der det er få mennesker nattestid. Flest liter stjeles likevel fra dieseltanker. Selv om andelsprosenten over antall tyverier her er lavere blir litergevinsten mye høyere for tyvene

- Vi er ikke spesielt overrasket over resultatet, og vi tror resultatet er omtrent det samme i hele Sverige, sier Carlsson.

Forsiden nå