Fra arbeidet med tilsvarende bru over John Aaes vei som allerede står ferdig.
Fra arbeidet med tilsvarende bru over John Aaes vei som allerede står ferdig.

Ekstra sikkerhetstiltak på bruprosjekter

Full stopp i trafikk under bruer mens støping pågår.

Som følge av ulykken under støping av Rotvollhaugen bru, og i påvente av politiets etterforskning av hendelsen, har Statens vegvesen Region midt med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak på Reinertsens kontrakter: Det skal ikke gå trafikk under reis mens støping pågår og det skal foreligge 3. partsverifikasjon av beregning, tegning og montering av reis.

Dette gjelder selv om årsaken til ulykken ikke er klarlagt. Stillassystemet som er brukt på Rotvollhaugen bru er også tidligere brukt på en annen bru i samme kontrakt og i Reinertsens kontrakt på E6 Senterveien - Tonstad. Det pågår ikke tilsvarende arbeid på andre prosjekt i Region midt.

Det er allerede satt i gang etterberegninger på brustillasene som er under bygging på Rotvoll. Det er også for brua på Miljøpakkeprosjektet E6 Senterveien - Tonstad etterspurt tilsvarende dokumentasjon.

Støping på Rotvoll nord og E6 Senterveien - Tonstad er planlagt i juni. Når støping pågår, og til betongen har oppnådd tilfredsstillende fasthet, vil trafikken bli omdirigert. Dette vil gi noen utfordringer med hensyn til trafikkavvikling, melder Statens vegvesen på nett.

Rapport denne uken

Reinertsen vil senere denne uka legge fram sin interne granskningsrapport

.

- Vi lytter til alle kvalifiserte innspill for å finne årsaken til at dette kunne skje, men vi kan ikke konkludere før vi har resultatene fra etterforskningen som pågår, sier prosjektsjef Ove Nesje, Statens vegvesen Region midt.

Forsiden nå