Elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok

Kjørebok som skriver seg selv.

Flåtestyringsleverandøren ­SAGA­system har inngått et samarbeid med ­TeliaSonera. Gjennom avtalen kan SAGAsystem ta siste generasjon av sitt GPS-­flåtestyringssystem og sin elektroniske kjørebok ut til brukere i hele Skandinavia.

 - Vi er meget fornøyde med samarbeidet med TeliaSonera så langt, og ser frem mot utvikling i felleskap. Det er avgjør­ende at vi har en partner på telebiten som vi vet leverer høy kvalitet, sier ­Robert Barth Jacobsen, daglig leder i ­SAGAsystem.

Den elektroniske kjøreboken kan deles opp i tre hovedfunksjoner. 

1. Automatisk kjørebok for den enkelte bil, som sparer den ansatte og bedriften for mye tid i forhold til utfylling, kontroll og bokføring.

2. Oversikt til bedriften over all bedriftsrelatert kjøring. Her kan man enkelt holde oversikt over den totalt bilbruk i selskap­et via eget grensesnitt for selskapet.

3. Enkel flåtestyring, hvor en bilansvarlig i selskapet har oversikt over hvor ­kjøre­tøyene i bilparken er. På denne måten kan man enkelt gi et innkommet oppdrag til den medarbeider som er nærmest oppdragsstedet.

Forsiden nå