Erling Sæther presiserer sitt syn på kabotasje.
Erling Sæther presiserer sitt syn på kabotasje.

Erling Sæther presiserer

Næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport har noen presiseringer rundt kabotasjeproblematikken.

Han understreker at kabotasje-oppslaget i AT.no og MTlogistikk.no 10. mai fikk en feil vinkling.  

- Vårt korrekte syn er at vi prioriterer å beholde de syv dagene med ubegrenset antall turer. Hvis det skulle bli tillatt 50 dagers kabotasje, forutsetter vi at utestasjoneringsdirektivet, dvs. en form for minstelønn, alternativt allmenngjøring må gjelde for å unngå uheldige utslag av for lav lønn. Vi ser praktiske problemer med hvordan en gjennom lov kan gjøre oppdragsgiver strafferettslig ansvarlig. Vi lager regler for CSR (Corporate Social Responsibility) for hvordan bedriftene bør opptre.

NHO Logistikk og Transports innspill til norsk posisjon overfor EU vedrørende kabotasje i veitransportfinner du her:

Forsiden nå