Eduardo Nilo mottar prisen for andreplass i merkevareklassen.
Eduardo Nilo mottar prisen for andreplass i merkevareklassen.

Finske Metso godt likt i chilenske gruver

 Ansatte i gruveindustrien i Chile har svart på en spørreundersøkelse om leverandører. Resultatet ga Metso to priser.

Selskapet tok førsteplass i kategorien «Mest suksessfulle selskap i knuseverksegmentet» og andreplass i kategorien «Mest representative merkevare i den nasjonale gruveindustrien».

I alt svarte 350 personer på undersøkelsen i april og mai i år. Av disse var 6% toppledelse, 32% områdeledere og 62% operasjonelle arbeidere. De som svarte er tilknyttet forskjellige selskap og gruveområder over hele Chile.

Undersøkelsen tar for seg leverandører til storskala-gruvedrift som baserer strategiene sine på markedsforskning. Gjennom slike undersøkelser kan leverandørene bedre tilpassingen seg markedet, og gruveselskapene kan ta begrunnede beslutninger om hva de skal kjøpe av gruveutstyr og -tjenester.
 
- Informasjonen denne rangeringen gir oss gjør oss bedre i stand til å forstå vår posisjon i det krevende chilenske markedet, sier Eduardo Nilo, «Director of Services and After Market Manager for the Southern Cone» i Metso.

Forsiden nå