Fire bedrifter vil bygge andre del av Solbakktunnelen

Fire bedrifter vil bygge andre del av Solbakktunnelen

AF Gruppen hadde det laveste tilbudet.

Fire entreprenører leverte tilbud. Høyeste tilbud var 1,531 milliarder kroner:
AF Gruppen, 1.168.801.086 kroner.
Kruse Smith og Risa AS,  1.363.118.618 kroner.
NCC Construction AS, 1.364.371.433 kroner.
Leonhard Nilsen & Sønner AS, 1.531.434.181 kroner.

- Prisene er som ventet, og det er vi godt fornøyd med. Nå skal vi kontrollregne og kontrollere tilbudene, så får vi se hvem som får kontrakten, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Når tilbudsprotokollen er ferdig, blir den offentliggjort. Entreprenøren som får kontrakten skal bygge den andre halvdelen av tunnelen, fra Hundvåg nord til Hidle. Byggingen skal være i gang tidlig i høst. Som kjent skal Solbakktunnelen ha to løp, så totalt er det snakk om rundt 14 km tunnel.

Marti Contractors Ltd. bygger første del, fra Solbakk. Forskjellen mellom de to kontraktene er at det i andre del er en 100 meter lang bru, en rundkjøring med undergang, lekterkai og lektertransport av masser til flere massedeponi, i tillegg til alt tunnelarbeidet.

Kontrakten er den andre av de store entreprisene i prosjektene Ryfast og Eiganestunnelen.

Forsiden nå