Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelser

Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelser

Unntakstilstand innført for kjøring i flomutsatte områder.

Flomsituasjonen i Sør-Norge skaper store utfordringer for norske transportører. Samferdselsdepartementet har derfor i dag bedt Vegdirektoratet innvilge et generelt unntak fra kjøre- og hviletidsregelverkets bestemmelser om daglige kjøreperioder og døgnhvil, for kjøring i flomutsatte områder.

Av trafikksikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige årsaker, forutsettes det at sjåførene kompenserer tap av hviletid så snart det lar seg gjøre. Det forutsettes også at behovet for å benytte seg av unntaket kan dokumenteres av sjåførene i etterkant.

Unntaksperioden gjelder inntil de flomutsatte veiene er åpne igjen, eller tilfredsstillende omkjøringsmuligheter foreligger, og senest til 7. juni 2013.

Svenske kontrollmyndigheter vil bli informert om unntaket som er gitt.

Forsiden nå