Samferdselsesminister Marit Arnstad møtte transport- og logistikknæringen.
Samferdselsesminister Marit Arnstad møtte transport- og logistikknæringen.

Fortsatt ambisiøs Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad understreket på Transport & Logistikk i dag en betydelig økning i samferdselsbevilgningene i neste tiårsperiode.

- God infrastruktur er en grunnleggende betingelse for verdiskaping. Det vet dere som driver med dette til daglig, sa Arnstad som også fremhevet at samferdselsnæringen er avhengig av myndighetenes tilrettelegging.

- Et av hovedmålene i transportpolitikken er å bedre framkommeligheten og redusere avstandsulempene. I praksis betyr dette bedre veier, et mer robust og pålitelig jernbanenett og et godt flyrutetilbud over hele landet. Det er vi i full gang med, sa samferdselsministeren.

Hun viste til at regjeringen nå går inn i en intensiv fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP). Det er mindre enn et halvt år til planen skal legges fram.

Arnstad understreket at mange samferdselsengasjerte i iveren etter forbedringer har en tendens til å svartmale situasjonen.

- Faktum er at det skjer en hel masse, sa Arnstad og viste til flere samferdselsprosjekter i 200-millioners klassen som er åpnet, under bygging eller under planlegging i inneværende NTP.

- Denne regjeringen har stått for et kjempeløft på samferdselsfeltet, med en økning i bevilgningene til vei og bane på 64%, inkludert 2013-budsjettet. Vi bevilger nå 14,4 milliarder mer årlig til denne sektoren enn da vi tok over, sa Arnstad som også understreket en ytterligere satsing på overføring av gods fra vei til sjø og bane.

- Målet er å doble godshåndteringen på jernbanen innen utgangen av 2019. Det skal gjøres gjennom forlengelse og fornying av kryssingsspor, utvidelse av kapasiteten på Alnabruterminalen og mindre tiltak på øvrige terminaler.

Smartere

Ifølge Arnstad må pengene brukes smartere.

- Mer forutsigbar finansiering av samferdselsprosjekter i milliardklassen er nødvendig. Ting kan og bør gjøres mer effektiv, understreket samferdselsministeren.

Hun viste også til at man får mer igjen for pengene ved å redusere antallet bompengeselskaper.

- I dag er gjennomsnittlig planleggingstid 10 år på samferdselsprosjekter. Slik kan vi ikke ha det. En halvering er et fornuftig mål. Skal vi få til det, må alle parter i prosessen bidra, både lokaldemokrati, staten og samferdselsetatene.

Trenger krafttak på vei

- Vi må få hurtigere veiutbygging i Norge. Kommunene og veivesen må presses til hurtigere leveranse, understreket adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på Transport & Logistikk 2012.

Logistikknæringen omsetter for 36,4 milliarder kroner. Den har en samlet verdiskaping på 8,2 milliarder kroner.

- Transport og logistikk utgjør i gjennomsnitt 13,7% av de totale kostnadene i norske industribedrifter, påpekte Lier-Hansen som understreket at Norge må bli mer konkurransedyktig på logistikkostnader.

Ros og ris

Fungerende NHO-sjef Petter Haas Brubakk sa følgende:

- Det er bra at det satses så mye som det gjør på vei og jernbane. Men vi har et etterslep på investeringer. Stadige utsettelser skaper en alvorlig situasjon for næringslivet rundt om i landet, sa Haas Brubakk.

Han ønsker at det skapes flere konkurransedyktige regioner.

- Prioriter vei rundt regionale vekstsentra og i transportkorridorene. Sats på jernbane som utvider bo- og arbeidsmarkeder og sikrer effektiv fremføring av gods, sa Haas Brubakk.

 

Forsiden nå