Streiken blant lokførerne fører gods fra jernbane over på vei. Ledelsen i Schenker frykter deler av denne transporten aldri finner veien over på bane igjen når streiken er over.
Streiken blant lokførerne fører gods fra jernbane over på vei. Ledelsen i Schenker frykter deler av denne transporten aldri finner veien over på bane igjen når streiken er over. (Foto: DB Schenker)

Fra tog til bil

Togstreiken kan føre til varig overføring av gods fra tog til bil, mener DB Schenker.

«Når næringslivet tilpasser seg direkte levering med bil blir det vanskelig å gå tilbake til togfremføring med omlasting til bil lokalt igjen. For godstransport med bane er det viktig med forutsigbare og stabile rammebetingelser», står det i en pressemelding fra DB Schenker.

Logistikkselskapet benytter togtransport til fremføring av store godsvolum mellom landsdelene i Norge. Togstreiken har ført til forsinkelser og økte kostnader til alternativ fremføring. 

- Vi får fremført godset selv om noen av varene kommer litt senere frem enn normalt, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS.

Streiken fører til flere lastebiler på veiene mellom landsdelene og endringer i den lokale distribusjonen.

- Store deler av de handelsvarer vi frakter kan ikke vente på neste tog. Det er varer som skal leveres til en bestemt tid avtalt i en transportavtale. Eksempler på slike varer kan være matvarer, medisiner, bildeler og annet hastegods, sier Spurkeland.

Forsiden nå