Gjerden Fjellsikring rydder opp

Gjerden Fjellsikring rydder opp

Statens vegvesen ønsker raskest mulig åpning av Tokagjelet. Tirsdag 24. september ble det skrevet kontrakt med Gjerden Fjellsikring.

-Det kommer etter hvert til å jobbes nærmest døgnkontinuerlig, sier regionvegsjef Helge Eidsnes.

LES OGSÅ: - Norges største lift til fjellsikring (med film)

Eidsnes har stor medfølelse for de som er rammet av raset på fylkesvei 7 mellom Norheimsund og Kvamskogen. Derfor legger han også stort press på organisasjonen for at veien skal åpne så raskt som mulig.
-Første prioritet er å sikre at de som faktisk skal utføre oppryddingsarbeidet får gjort det under trygge forhold. Så har jeg sagt, så langt det er praktisk mulig, at det skal være aktivitet i Tokagjelet 24 timer i døgnet unntatt søndag. Vi skal også, før endelig åpningtidspunkt i november, vurdere om det kan innføres styrt trafikkavvikling i perioder. Samtidig vil jeg legge til at vi alt fra dag en hadde fullt trykk på dette arbeidet, men i en første fase er kanskje dette mindre synlig for folk. Da handler det om å kartlegge og skaffe seg god oversikt. Det er et omfattende ras og det er ikke bare å sende folk ukritisk opp i fjellet, seier Eidsnes.

Heller raskt enn billig

På kvelden tirsdag 24. september, ble det klart at Gjerden Fjellsikring får den omfattende rydde- og sikringsjobben.
-Det er jeg svært glad for. Vi har ikke bare tatt økonomiske hensyn, men har valgt et selskap som kan stille med flest ressurser og ikke minst gjøre oppryddingen raskest av alle, sier Eidsnes.
Han får støtte av seksjonsleder Lars Øyre på Voss.
-Gjerden kan gjennomføre dette arbeidet på en svært effektiv og strukturert måte fra vi starter til vi er ferdig med jobben. Andre har levert billigere tilbud, men hensynet til at dette skal gå raskt, og ikke minst sikkert, har vært viktigere, seier Øyre.

Omfattende arbeid

Seksjonslederen forteller hvorfor arbeidet er så omfattende at det i verste fall ikke blir åpning av veien før 10. november.
- Når så enorme masser er i bevegelse, og så mye av fjellet forsvinner er det stor grunn til å tro at det ligger igjen store mengder løs stein. Det er også trolig at det påvirker andre sprekker i veggen, og faren for at nye og større partier kan rase ut er mer sannsynlig enn ved mindre ras.
Det er også slik at før vi har hele bilde, må vi renske med spett det som åpenbart ligger løst, og dernest må det fjernes vegetasjon for å få bedre innsyn i sprekkdannelser og eventuelt andre faremomenter i fjellstrukturen, sier Øyre.

Han legger til at når denne første delen av renskejobben er gjort, starter arbeidet med å sikre fjellet. Det skjer først med bolter, deretter med nett i fjellveggen og til slutt et rasgjerde lengst ned mot vegbanen. I tillegg vil det bli monterer en radarstasjon som skal overvåke om det er bevegelse i de store massene mens arbeidet pågår.

Forsiden nå