Prosjektleder Per Kristian Bjerke i Statens vegvesen planlegger byggestart for jernbaneundergangen på Tretten i juni.
Prosjektleder Per Kristian Bjerke i Statens vegvesen planlegger byggestart for jernbaneundergangen på Tretten i juni.

Gjermundshaug lavest på jernbaneundergang

Vegvesenet har fått inn to tilbud fra entreprenører som vil bygge undergangen, 350 meter fylkevei og ny bru over Mosbekken på østsiden av Lågen på Tretten i Oppland.

Veidekke og Gjermundshaug anlegg var de eneste som la inn til tilbud. Gjermundshaug er lavest med drøye 54 mill. kroner, mens Veidekke har regnet seg fram til en pris på 63 mill. kroner. Prosjektleder Per Kristian Bjerke i Statens vegvesen hadde ventet seg flere tilbydere ut fra interessen på forhånd. Likevel er han fornøyd med at det er konkurranse om oppdraget.

I dag går all trafikken over jernbanelinja på Dovrebanen. Det er heller ikke en egen løsning for fotgjengere og syklister.  Jernbaneundergangen skal bygges i betong. Planen er å bygge den ved siden av jernbanen, for så å dra den 1000 tonn tunge betongkonstruksjonen på plass.

- Sammen med den nye brua over Lågen vil jernbaneundergangen gjøre det langt tryggere for trafikken langs fylkesvegen. Mange barn har dette som skolevei. Samtidig er det mange tyngre kjøretøy som bruker veien til og fra anlegget til Tine, sier Bjerke.

Statens vegvesen planlegger byggestart for den nye jernbaneundergangen på Tretten i juni.

Forsiden nå