Grønt lys for E6 Sørkjosfjellet

Grønt lys for E6 Sørkjosfjellet

Regjeringen har bevilget 20 mill. kroner til oppstart av ny E6.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen sagt ja til første spadetak på Sørkjosfjellet.

- Sørkjosfjellet er en av de store flaskehalsene på E6. Dette er derfor en gledens dag for oss og befolkninga i Nord-Troms, sa Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet da politikerne og Statens vegvesen hadde felles pressekonferanse 6. mai.

- Oppstart av prosjektet Sørkjosfjellet betyr at nå vil prosjektet gå sin gang med bevilgninger i årene som kommer, sa Irene Lange Nordahl (Sp), som også ser frem til at det blir oppstart med arbeidene på Nordnesfjellet i samme Nasjonal transportplanperiode (2014-2023).

Tunnel gjennom Sørkjosfjellet handler om å styrke både framkommelighet og trafikksikkerhet på E6, ifølge Statens vegvesen. Tunnelen som skal bygges blir 4,7 km lang. I tillegg kommer veiutbedring og tilførselsveier på begge sider.  

Første spadetak blir tatt nå i høst, og prosjektet skal være ferdig i 2016.

- De første anbudene blir lyst ut i sommer, sa prosjektsjef Stein Johansen - som sammen med prosjektleder Gudmund Løvli og politikerne kom med budskapet.

Forsiden nå