Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord.
Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord. (Foto: Lisa Sundstrøm / Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen)

Hæhres kontrakt på over 1,9 milliarder

Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør AS signerte onsdag 24. juni kontrakten for prosjektet E6 Helgeland nord. Verdi 1.924.003.910,67 kroner.

- Dette er en dag vi har gledet oss til lenge. Hæhre er en stor og erfaren aktør, som har svart meget godt på kriteriene vi har satt i dette prosjektet. Nå ser vi frem til å sette i gang arbeidet med å bygge ny europavei, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Hæhre drifter veien

Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i veipakken E6 Helgeland. Kontrakten inkluderer prosjektering og bygging av 62 km vei mellom Korgen og Bolna.

I tillegg skal entreprenøren drifte hele strekningen, samt E12 til Sverige, i 15 år. Hæhre overtar driftsansvaret for veien allerede 1. september.

Rigg og skogrydding

- Endelig går vi inn i byggefasen. Entreprenøren fortsetter nå med prosjekteringen, og så skal vi ha våre første samhandlingsmøter i august, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

De første tegn til byggingen vil synes om kort tid, når Hæhre starter etableringen av rigg, samt avskoging i traseen for ny vei. I løpet av høsten vil det være full anleggsaktivitet på strekningen.

Forsiden nå