Maskinføreren tømmer ut vannet han har fått med i skuffen.
Maskinføreren tømmer ut vannet han har fått med i skuffen.

Har gravd opp 200.000 m3 fra Mjøsa

En Hitachi ZX870 LCH med 24 meter rekkevidde mudrer i Mjøsa på Hæhre Entreprenørs parsell av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Da AT.no er på besøk, er det tatt opp 200.000 m 3 masse fra Mjøsa.

Dumperne kommer på rekke og rad for å få påfyll av gravemaskinen. Massen kjøres til et deponi i åsen over E6 og Dovrebanen.

SE FILM:  og

Mudderet som tas opp, erstattes av steinmasser som tippes ut i vannet. Langgraveren får med leire, vann og store steiner opp fra ca. 10 meters dyp. Vannet tømmes tilbake der det kom fra, steinene legges på kanten, og mudderet lastes på dumperne.

Vannspruten står til værs nær skuffen forsvinner i dypet igjen.
Vannspruten står til værs nær skuffen forsvinner i dypet igjen.

Et godt stykke lenger bort på Hæhres område (FP3) av Fellesprosjektet, oppe ved europaveien, står Nelly. Hun er en Hitachi ZX850 utstyrt med en Montabert CPA-XTEND boreapplikasjon på stikka. Rekkevidden er 21 m.

Både Montabert-en og Hitachi-en har fjernstyring. Maskinfører Eirik Liljedahl står noen meter unna og har full kontroll over utstyret. Når han har boret ned til tolv meter, trekkes borstrengen opp igjen, og er klar for nytt hull.

Nelly (Hitachi ZX850 H) med en Montabert CPA-XTEND på stikka borer 12 m ned i berget ved dagens E6.
Nelly (Hitachi ZX850 H) med en Montabert CPA-XTEND på stikka borer 12 m ned i berget ved dagens E6.

Maskinfører Eirik Liljedahl (21).
Maskinfører Eirik Liljedahl (21).

 

Fyller over løpene

Områdeleder Marius H. Ødegaard viser AT.no rundt på Hæhres anlegg. Vi stopper ved det som skal bli den sørlige inngangen til den toløpede Espa-tunnelen.

- Vi støper 4 tunnelportaler som vi fyller masse over. Over dette blir det ny lokalvei og grøntområde, slik at boligene i området får et bedre nærmiljø, sier han.

Her bygges det tunnelportaler ved sørenden av de to tunnelløpene. Disse skal det fylles masse over slik at lokalveien kan anlegges over dem.
Her bygges det tunnelportaler ved sørenden av de to tunnelløpene. Disse skal det fylles masse over slik at lokalveien kan anlegges over dem.

Områdeleder Marius H. Ødegaard på FP3 hos Hæhre Entreprenør.
Områdeleder Marius H. Ødegaard på FP3 hos Hæhre Entreprenør.

Gjennomslag

Vi kjører inn i det sørgående tunnelløpet fra nord. Det er få meter igjen til gjennomslag i begge løpene på til sammen 1070 m. Få dager etter at AT.no var på besøk, nærmere bestemt 13. mai klokken 11:45, ble det gjennomslag i det sørgående løpet.

Skiftleder Ola Terje Nystuen ved boreriggen som borer hull til sikkerhetsboltene.
Skiftleder Ola Terje Nystuen ved boreriggen som borer hull til sikkerhetsboltene.

- I det nordgående tunnelløpet er vi gjennom i slutten av mai, sier Ødegaard.
Det er mye vann som skal inn i fjellet til boreriggen, og ut igjen etterpå. Det må renses for slam.

Boring av hull til sikkerhetsbolter.
Boring av hull til sikkerhetsbolter.

- Vi har laget lange renner i tunnelløpene der vannet renner sakte ut igjen. Da faller slammet til bunns. Denne løsningen har vi fått mange gode tilbakemeldinger på, sier skiftleder Ola Terje Nystuen.
Ved AT.nos besøk er det ikke boring på stuff, men boring til sikkerhetsbolter og boring til å sprenge ut havarilomme.

Boreriggen ,en AMV 21 SGBC-CC, borer til en salve som skal sprenge nødlomme.
Boreriggen ,en AMV 21 SGBC-CC, borer til en salve som skal sprenge nødlomme.

Fakta om arbeidet på FP3 (Hæhre) per 14. mai:
- Sprengt ca. 1.300 000 fm 3 i dagen.
- Håndtert ca. 500.000 m 3 løsmasser.
- Gravd opp ca. 200.000 fm 3 fra Mjøsa.
- Drevet ca. 98% av Espatunnelen.
- Utført ca. 14.000 m 3 med sprøytebetong.
- Kjørt ca. 250.000 lass med lastebil og dumper.
- Brukt ca. 5,0 mill. liter diesel (Toppdøgn opp mot 40.000 liter).
- Mannskap: 55 funksjonærer og 390 fagarbeidere.
- Maskiner og utstyr: 45 gravemaskiner, 24 dumpere, 14 hjullastere, 20 lastebiler, 3 valser, 6 dozere, 9 borerigger, 2 putebiler, 5 traktorer, 11 tipptrucker, 3 tunnelrigger, 1 sprutebetongrigg, 4 båter, 6 tårnkraner, 2 mobilkraner, 1 beltegående fagverkskran, 1 flytebrygge og 1 injeksjonsrigg. 

Forsiden nå