Det blir nye gjennomgående bussruter når Hardangerbrua åpner. Her fra den første testkjøringen denne uken.
Det blir nye gjennomgående bussruter når Hardangerbrua åpner. Her fra den første testkjøringen denne uken.

Hardangerbrua åpnet 17. august

Statens vegvesen regner med å kunne åpne riksvei 13 Hardangerbrua for vanlig trafikk senest kl. 15.00 lørdag 17. august.

Ferjeruten Bruravik-Brimnes har siste avgang fra begge kaianlegg kl. 14.50. Omtrent samtidig vil det altså bli åpnet for fri ferdsel over den lengste hengebrua i Norge.

Omkjøringsvei

Det er ventet stor trafikk gjennom Vallaviktunnelen og over Hardangerbrua på åpningsdagen. Trafikken har som kjent økt etter at E16 Gudvangatunnelen ble stengt. Selv om Statens vegvesen har anbefalt gjennomgangstrafikantene å velge Folgefonntunnelen og E134 Haukeli mellom kl. 09.00 og 15.00 under bruåpningen lørdag 27. august, må trafikantene til og fra åpningsarrangementet være forberedt på venting og kø til og fra bruåpningen.

Ferje-markering

Fjord1 har planer om en aller siste ferjetur fra Bruravik kl. 16.00 - kun for passasjerer, med en markering av at ferjeforbindelsen blir avviklet denne ettermiddagen. Turen tar en time, og alle er velkommen til å bli med, melder rederiet.

Forsiden nå