Geir A. Mo mener regjeringen spiller hasard med bilistenes penger.
Geir A. Mo mener regjeringen spiller hasard med bilistenes penger.

- Hasardiøs E39-finansiering

- 90% brukerfinansiering er hasardiøst høyt, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han mener hverken staten eller kommunal- og regionalminister, Liv Signe Navarsete, har grunn til å være stolt av en fergefri E39 innen 20 år så lenge de uten skrupler sender regningen tilbake til brukerne.

Har råd

- Norge burde ha råd til å bygge trafikksikre stamveier uten bompengefinansiering, understreker Mo.

Prisen på den fergefrie satsingen er anslått til 150 milliarder kroner.

Utbedring

- Vi forutsetter at veiene mellom tunnelene og bruene vil utbedres samtidig, understreker Mo.

Nasjonal transportplan (NTP) legges frem 12. april, og hvor utbygging av fergefri E39 får en sentral plass.

Forventer

- Jeg forventer å se en tydelig og forpliktende plan for bevilgninger til oppgradering også mellom fjordene i NTP. Trafikksikkerheten må komme først, sier NLF-sjef Geir A. Mo.

Forsiden nå