Det hopet seg opp med vogntog på Taralrud sør for Oslo mandag morgen.
Det hopet seg opp med vogntog på Taralrud sør for Oslo mandag morgen.

Her ble 40 vogntog stående

Hele ti prosent av de kontrollerte vogntogene var ikke forskriftsmessig utstyrt.

Statens vegvesen gjennomførte onsdag morgen en storkontroll på E6 sør for Oslo. Mellom 06 og 08 ble 400 vogntog stanset på Taralrud i Ski kommune.

40 av dem hadde ikke kjettinger, og sjåførene måtte pent la lastebilene sine bli igjen på kontrollstasjonen.

- Uforsvarlig

- Det ville være uforsvarlig å slippe vogntog inn i morgentrafikken i Oslo og videre nordover uten kjettinger tilgjengelig, sier leder av utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Region øst, Geir Mjøsund.

Kravet er at vogntog skal ha med seg sju kjettinger hvis føret er glatt. Ingen av vogntogene fikk gebyrer.

- Kravet om at vogntogene skal med kjettinger gjelder først fra 1. november. Likevel skal tungbilene ha med kjettinger når føret blir dårlig slik det var mandag morgen, sier Mjøsund.

- Hva synes sjåførene om å bli holdt tilbake?

- Det var noen sure miner. Mange av dem er presset på tid og har en jobb de skal gjøre. Det forstår vi. Det ville ikke være forsvarlig å slippe tunge kjøretøy uten medbrakte kjettinger videre nordover hvor kjøreforholdene var vanskelige. Vi samarbeider tett med Vegtrafikksentralen om når det er forsvarlig å sende tungbilene videre, sier Mjøsund.

Ingen nåde etter 1. november

Han er overrasket over at flere kjøpere av transporttjenester ikke stiller krav om at bilene de leier er forsvarlig skodd.

- Etter 1. november slipper vi ikke videre tungebiler uten kjettinger, sier Mjøsund

Vegvesenet kommer til å ha særlig fokus på kjettinger på utekontroller nord for Oslo mandag og tirsdag. Det er spådd mer snø.

- Det er særlig viktig med kjettinger for tunge kjøretøy som skal over fjellet til Vestlandet eller mot Trondheim, sier Mjøsund.

Forsiden nå