Legg merke til de to kameraene like ved veibanen. De fotograferer alle registreringsnumre som suser forbi. Hvorfor to kamera? Jo, det ene tar bilde av kjøretøyene bakfra for å dekke kjøretøy med bare ett registreringsnummer, som tilhengere og mopeder.
Legg merke til de to kameraene like ved veibanen. De fotograferer alle registreringsnumre som suser forbi. Hvorfor to kamera? Jo, det ene tar bilde av kjøretøyene bakfra for å dekke kjøretøy med bare ett registreringsnummer, som tilhengere og mopeder.

Høyteknologisk på Straumen

Like ved Straumen i Nord-Trøndelag traff vår medarbeider Steinar Vist ved utekontrollen til Statens vegvesen i ferd med å kontrollere kjøretøy ved hjelp av høyteknologi.

Det nyeste innenfor kontrollutstyr er et kamerasystem som fanger opp registreringsnumrene på passerende kjøretøy. Kameraene er knyttet opp mot et avansert datasystem som sjekker registreringsnumrene direkte mot databasen i Autosys. Hvis det ligger inne en merknad på et registreringsnummer, eksempelvis manglende årsavgift, ikke utført EU-kontroll eller mangellapper som ikke er fulgt opp, sier systemet umiddelbart fra, og den aktuelle bilden blir stanset. Kontrollen blir mye mer selektiv, og alle med rent mel i posen slipper å bli stoppet.

Enorm kapasitet

- Systemet har enorm kapasitet, sier Vist til AT.no. - Uansett hvor fort og tett bilene kommer, avfotograferes alle registreringsnumre. Helst står vi på E6 hvor det er mye trafikk, men nå har vi startet på feriebemanning. Da kan vi like gjerne stå på mindre veier. Tidligere når vi skulle utføre denne slags kontroller, var vi avhengig av å ta inn all trafikk, og alle registreringsnumre måtte tastes inn manuelt. Det tok sin tid, og samtidig var det bare en liten andel biler vi var ute etter.

Fordel for yrkestrafikken

- Spesielt yrkessjåførene bør være glade for dette systemet, fortsetter Vist. - De er jo mer på veien enn andre og er derfor blitt stoppet mer enn andre. Med dette systemet slipper de å stoppe når alt er i orden, avslutter han.

 

Forsiden nå