Hull i tunnelen

Hull i tunnelen

Gjennomslagssalven i Bjønnsberget tunnel på fylkesvei 42 ble sprengt i oktober.

Nærmere bestemt torsdag 3.oktober kl. 17.08. Tor Olav Gya, nabo, grunneier og forkjemper for tunnelen fikk fyre av siste salve sammen med bas Jan Peder Midtrød fra Kruse-Smith.

Det har vært en fantastisk tunnelproduksjon i september med 451 meter tunnel og totalt 92 salver på én måned, meldes det fra Statens vegvesen.

Dette utgjør 44% av hele tunnelens lengde på 1024 meter. Når det i tillegg var profilutvidelse for havarinisje, med tilleggsvolum på 1450 m³, blir inndriften enda mer imponerende. Det er fortsatt stor aktivitet på prosjektet med over 50 mann i arbeid.

Pågående og planlagte arbeider på Bjønnsberget tunnel og rassikring fylkesvei 42 Gyadalen:

  • Fylling i Gyavatnet pågår fortsatt og det arbeides fra innerst i vannet og langs eksisterende vei mot gamle Gyatunnelen. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten.
  • Torsdag 3. oktober ble veien stengt fra kl. 2000 til kl. 0600 på fredag morgen. Bakgrunnen for stengingen var for å sprenge ned en del av skjæringen som sto nær veien.
  • Veien er ferdig oppbygd til underkant asfalt fram til enden av Eldrivatnet. Her planlegges asfaltering i løpet av oktober.
  • Arbeidet med kontroll og sluttsikring av tunnelen vil pågå noen uker framover før det starter opp med vann- og frostsikring.
  • Forberedelser til tunnelbetongportaler og Skinnelvbru planlegges i slutten av oktober.

Forsiden nå