Skansen gang- og sykkelbru knytter Ila bydel sammen med havnen og jernbanestasjonen | Forskjønner området og gjør det tilgjengelig for publikum.
Skansen gang- og sykkelbru knytter Ila bydel sammen med havnen og jernbanestasjonen | Forskjønner området og gjør det tilgjengelig for publikum.

Implenia bygger svingbro

Skal bygge unik bro i Trondheim.

Skansen gang- og sykkelbru er en roterende bru over Skansenløpet mellom Ila og Brattøra i Trondheim, som skal kunne svinge fra lukket til åpen tilstand slik at båter kan passere kanalen.

I slutten av forrige uke signerte Implenia Norge kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av broen. Kontraktssummen er på 61 millioner kroner, og arbeidet begynner nå i september.

Broen skal stå ferdig i november 2014.

Broen er rundt 100 meter lang, og vil kunne rotere fra 72 grader til åpen posisjon for å slippe gjennom båttrafikken i kanalen.

Brofagverket består av en sammensveiset rørkonstruksjon, fagverket er støttet av et senternav hvor bruen roterer omkring. Bruen utføres med bærekonstruksjoner i stål som fundamenteres på betongkonstruksjoner på peler i løsmasser.

Implenia Norges datterselskap Norbridge er ansvarlig for montering av stålkonstruksjonene.

Broen kan rotere 72 grader for å slippe gjennom båttrafikken.
Broen kan rotere 72 grader for å slippe gjennom båttrafikken.

Forsiden nå