Illustrasjonen viser hvor ny jernbane kommer ut av Eidanger tunnelen, og viser veien videre inn mot Porsgrunn. (Illustrasjon Sweco)
Illustrasjonen viser hvor ny jernbane kommer ut av Eidanger tunnelen, og viser veien videre inn mot Porsgrunn. (Illustrasjon Sweco)

Implenia signerte stor kontrakt

Implenia Norge har signert sitt hittil største prosjekt.

Kontrakten for Eidanger tunnel på Vestfoldbanen ble i går, mandag 22. juli, signert med Jernbaneverket Utbygging. Kontrakten er på ca. 625 mill. norske kroner.

Eidanger tunnel er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger som er en av fire grunnentrepriser på parsell 12 mellom Farriseidet og Porsgrunn. Prosjektet omfatter ca. 3 km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane, ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp, og innredningsarbeider på hele tunnelen.

I tillegg kommer ca. 0,8 km tverrslag/rømningstunnel, bygging av ca. 45 m «cut &cover» tunnel, samt portaler, tekniske bygg og en liten bro. Et av de mest utfordrende aspektene ved dette prosjektet vil være «cut &cover» der tunnelen går gjennom en svak sone med litenoverdekning.

UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn som er planlagt med dobbeltspor og dimensjonert for en hastighet på opp mot 250 km/t. Den nye banen er ca. 22,7 km lang og nesten hele strekningen ligger i ny trasé uten planoverganger.

Ca. 15 km av strekningen ligger i tunnel. Det skal også bygges 10 bruer på strekningen som ikke vil ha noen stasjoner for av- og påstigning mellom Larvik og Porsgrunn. Reisetiden reduseres fra ca. 34 min. i dagens situasjon til ca. 12 min. etter denne utbyggingen.

Forsiden nå