– Kom igjen norske entreprenører, oppfordrer Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket.
– Kom igjen norske entreprenører, oppfordrer Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket.

Jakter på norsk tunnelkompetanse

Ass. prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket oppfordrer norske entreprenører til å hive seg på Follobanen.

- Vi må gjeninnføre kunnskap og kompetanse om TBM i den norske tunnelbransjen, understreket Anne Kathrine Kalager på Tunneldagene 2013.

På hugget

Hun oppforder norsk entreprenør-bransje til å være på hugget for å møte utenlandsk konkurranse.

Norges lengste

Som kjent forberedes nå Norges lengste jernbanetunnel i to løp med ti meters diameter mellom Ski og Oslo S. Tunnelprosjektet ferdigstilles i 2019 og er kostnadsberegnet til nærmere 24 milliarder kroner.

10 mill. tonn

Ifølge Kallager skal TBM-utstyret monteres og drives i to retninger fra en ferdig konvensjonelt sprengt fjellhall, som igjen er tilknyttet atkomsttunnel. 10 millioner tonn fjellmasse skal ut for å bygge Follobanen.

 

 

Forsiden nå