Glade deltakere på avtaleinngåelsen. Fra venstre: David Kristianslund (salgsdirektør i Volvo Maskin), Amund Lien (direktør i AF Decom), Erik Skogheim (maskinsjef i AF Decom), Kenneth Hansen (salgssjef i Volvo Maskin), Jan Egil Veikleenget (maskinkoordinator i AF Decom) og Kjell Gyllhag (keu account manager i Volvo Construction Equipment).
Glade deltakere på avtaleinngåelsen. Fra venstre: David Kristianslund (salgsdirektør i Volvo Maskin), Amund Lien (direktør i AF Decom), Erik Skogheim (maskinsjef i AF Decom), Kenneth Hansen (salgssjef i Volvo Maskin), Jan Egil Veikleenget (maskinkoordinator i AF Decom) og Kjell Gyllhag (keu account manager i Volvo Construction Equipment). (Foto: Hans Kristian Barbøl)

Kjøpte store maskiner

AF Decom og Volvo ble enige om avtale på Vei og Anlegg 2018.

AF Decom og Volvo Maskin ble enige om handel av to maskiner på messa på Hellerudsletta.

Det var en EC 750EL og en EC 480EHR.

Disse skal først brukes på et stort riveoppdrag som starter i august.

Glade deltakere på avtaleinngåelsen. Fra venstre: David Kristianslund (salgsdirektør i Volvo Maskin), Kjell Gyllhag (key account manager i Volvo Construction Equipment), Amund Lien (direktør i AF Decom), Erik Skogheim (maskinsjef i AF Decom), Kenneth Hansen (salgssjef i Volvo Maskin), Jan Egil Veikleenget (maskinkoordinator i AF Decom). Foto: Hans Kristyian

Det var ingen selvfølge at det skulle bli enighet om avtalen på messa, får AT.no opplyst. Det springende punktet var leveringspunktet. Begge maskinene måtte leveres innen 1. august på riveplassen.

Da man fant en løsning på den relativt korte leveringstiden, var avtalen raskt i havn.

Forsiden nå