Prosjektleder Tom Hedalen (Statens vegvesen) t.v. og regiondirektør René Flandorfer (Multiconsult) t. h. signerte kontrakten.
Prosjektleder Tom Hedalen (Statens vegvesen) t.v. og regiondirektør René Flandorfer (Multiconsult) t. h. signerte kontrakten.

Kontrakt på E134-prosjekt

I dag, tirsdag 23. juli, signerte Statens vegvesen og Multiconsult en kontrakt på prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda til rundt 30 mill. kroner.

Kontrakten gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger (byggeplan), i tillegg til oppfølging i byggetiden knyttet til to deloppdrag.   

Prosjektleder Tom Hedalen (Statens vegvesen) og regiondirektør René Flandorfer (Multiconsult) signerte kontrakten. De to deloppdragene Multiconsult skal følge opp i byggetiden er: 

1.E134 Trollerudmoen - Saggrenda (oppdraget avsluttes rett øst for Kobbervoll bru):

Strekningen er ca. 4,8 km med to- og tre-felts vei, inkludert en to-felts tunnel gjennom Moane (lengde ca. 360 m, profil T14,5) og en to-felts tunnel gjennom Vollåsen (lengde ca. 500 m, profil T14,5). I deloppdraget inngår også ca. 4,5 km sideveier/ramper, ca. 0,8 km gang- og sykkelvei og totalt 12 konstruksjoner, hvorav fire er tunnelportaler. Deloppdraget omfatter også tekniske bygg og støyskjermingstiltak i form av voller, skjermer og tiltak på bygninger. Komplett konkurransegrunnlag skal leveres senest 1. desember 2014. 

2. Fylkesvei 72 nedføringsvei Darbu:

Strekningen er ca. 1,3 km med to-felts vei i dagen og inkluderer blant annet ny bru over Fiskumelva og veiundergang under jernbanen. Deloppdraget omfatter også kryssløsninger, tilstøtende sideveier og gang- og sykkelveier. Komplett konkurransegrunnlag skal leveres 1. juni 2014. 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), ytre miljø (YM) og trafikksikkerhet i anleggsperioden og driftsfasen, er viktige temaer som skal ivaretas i prosjekteringen på begge deloppdragene. 

Arbeidet starter umiddelbart, og både prosjektstyringsplan og kvalitetsplan skal leveres senest 8 uker etter kontraktsinngåelsen.

Forsiden nå