Ikke mye mønster å spore på dette dekket.
Ikke mye mønster å spore på dette dekket.

Kraftige bøter er bra - om de betales

En litauisk sjåfør fikk 50 000 kroner i bot for å ha kjørt på nedslitte sommerdekk mandag kveld. NLF håper å se mer til slik bøtelegging fremover, men fremhever at det er vel så viktig at beløpet faktisk innkreves.

- Det litauiske vogntoget burde vært stoppet på grensen. I stedet fikk sjåføren kjøre på glatte, norske vinterveier, gjennom tettbebygde strøk, og utgjøre en fare for seg selv og alle rundt, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo. Han er imidlertid glad for at politiet i Søndre Buskerud stanset sjåføren, og ga ham en bot som svir.

Mandag kveld bød på en typisk utfordring i trafikken vinterstid: Glatte veier og vanskelige kjøreforhold. Da politiet i Søndre Buskerud stanset et litauisk vogntog som var skodd med nedslitte sommerdekk, svarte de med å ilegge sjåføren en bot på 50 000 kroner og sende ham i arresten.
- Boten er kraftig, men dette er livsfarlig. Svære vogntog med blanke dekk blir rene drapsmaskiner, uttaler Christian Gulli, operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, til Drammens Tidende.

Slapp fri

- NLF håper å se enda mer av slik bøtelegging fremover. Det er viktig å sende et tydelig signal om at slike livsfarlige mangler på kjøretøyene ikke går upåaktet hen. Det er imidlertid vel så viktig at de høye bøtene faktisk kreves inn, ellers er hele poenget borte, sier Mo.

NLF har vært i kontakt med politiet i Søndre Buskerud, som kan fortelle at halve boten allerede er betalt av sjåførens firma. Etter en vurdering der de tok hensyn til at firmaet også må betale for å få tilbake vogntoget fra Viking, samt at de må anskaffe nye dekk og fem kjettingpar, har politiet nå besluttet å sette sjåføren fri. Han får en regning på resten av beløpet. Juristen som behandlet saken, forteller også til NLF at de vil begynne å tenke nytt i tilfeller som dette. Fremover vil de se på både beslag i kjøretøyene, kjøreforbud og foretaksstraff ved så grove brudd på regelverket.

Forsiden nå