Dersom ikke noe uforutsett hender, blir det mye å gjøre for Risa og co. i Stavanger i nær fremtid.
Dersom ikke noe uforutsett hender, blir det mye å gjøre for Risa og co. i Stavanger i nær fremtid.

Kruse Smith og Risa valgt til milliardprosjekt

Statens vegvesen vil at arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS og Risa AS skal bygge Hundvågtunnelen ved Stavanger.

Fem entreprenører/arbeidsfellesskap leverte tilbud

Arbeidsfellesskapet skal ha 1,056 milliarder kroner for å bygge tunnelen.  . Det dyreste tilbudet leverte arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras og Obras Subteterraneas på 1.371 milliarder kroner.

- Dyktige entreprenører

- Jeg er fornøyd med den gode konkurransen om oppdraget, og at prisnivået er som ventet og i tråd med budsjettet. I tillegg vet vi at entreprenørfellesskapet som er innstilt er dyktige entreprenører, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Klagefristen er ti dager, så kan kontrakten underskrives. Hundvågtunnelen er en 5,5 km lang undersjøisk tunnel mellom Hundvåg og Gamlingen i Stavanger. Én kilometer av tunnelen blir bygget av entreprenøren som bygger Eiganestunnelen.

Bedre fremkommelighet

Entreprenøren som får jobben med å bygge Hundvågtunnelen skal blant annet bygge 4,5 km tunnel med to løp, til sammen ni kilometer. På Buøy blir det av- og påkjøring i retning Stavanger.

Det blir langt bedre fremkommelighet og miljø i Stavanger sentrum når Hundvågtunnelen står ferdig, fordi store mengder trafikk blir flyttet under bakken. Bydelen Hundvåg i Stavanger får en ny vei til byen, i tillegg til Bybrua. Sentrum av Stavanger blir avlastet, og slipper gjennomgangstrafikken mellom Hundvåg og E39.

Hundvågtunnelen er den siste store tunnelkontrakten i prosjektene Ryfast og Eiganestunnelen.

Forsiden nå