Leiro styreleder i Bertel O. Steen

Sverre Leiro (66) er engasjert som ny styreleder for Bertel O. Steen AS. Leiro har omfattende styre- og ledererfaring og bakgrunn både fra NorgesGruppen AS, Hakon Gruppen AS og Orkla ASA. Leiro var i perioden 1995-2011 adm. direktør i NorgesGruppen AS og har før dette innehatt rollen som adm. direktør i Hakon Gruppen AS og Managing Director i Orkla ASA. Han har også vært daglig leder i Nora Industrier og viseadm. direktør i Stabburet AS, for å nevne noe. Leiro ble valgt som styremedlem i Bertel O. Steen AS i april i år og har nå takket ja til rollen som styreleder. Han har flere styreverv og er blant annet styreleder i Hovedorganisasjonen Virke. - Inge K. Hansen har meddelt styret i Bertel O. Steen Holding AS at han ønsker å tre ut av rollen som styreleder i Bertel O. Steen AS, sier styreleder Finn Røgenæs i Bertel O. Steen Holding AS. - Hansen har lagt bak seg en periode på 4,5 år som styreleder i Bertel O. Steen AS, hvorav de siste 25 månedene som arbeidende styreleder. Han har i en periode evaluert sine styreverv og andre oppgaver han besitter, og har kommet til at tiden er inne for å gi seg som styreleder i vårt selskap. Vi vil benytte anledningen til å takke Inge K. Hansen for den betydelige innsatsen han har nedlagt i perioden som styreleder i Bertel O. Steen-konsernet, sier Røgenæs.  

Forsiden nå