LKAB flytter 3000 boliger i Kiruna

LKAB flytter 3000 boliger i Kiruna

Deler av byen må flyttes i en operasjon som har vart i flere år allerede. Til nå har LKAB satt av 7,2 milliarder svenske kroner til å kjøpe nye boliger til innbyggerne utenfor dagens bebyggelse.

Utvinningen av jernmalm startet i Kiruna i 1899, i et dagbrudd. Da dagbruddet åpnet, var det naturlig å bygge boliger nær arbeidsplassene. Man visste ikke da at det var aktuelt å bryte malm over en kilometer under byen 100 år senere.

LKAB regner med å flytte 3000 boenheter de neste 20 årene. Selskapet prøver i hovedsak å kjøpe eiendommer av privatpersoner. En prisvurdering av huset og eiendommen gjøres, og erstatningen for eiendommen skal være lik kostnaden for en tilsvarende eiendom og bolig.

LKAB opplyser at de fortsetter å kjøpe eiendom i Kiruna og bryte malm under jord så lenge det lønner seg. Blir kostnadene for store vil gruvedriften avsluttes.

Forsiden nå