MAN høyt opp på bærekraftindeks

Også i 2015 har MAN fått høyt score på bærekraftindeksene Dow Jones Sustainability World og Europe Indeks. Det er ratingbyrået for bærekraft, RobecoSAM, som har foretatt vurderingen.

Selskapet fikk totalt 5 flere poeng enn i fjor og oppnådde en total score på 85 av 100 mulige poeng. Dessuten er MAN fortsatt det eneste tyske firmaet representert i sektoren for maskiner og elektrisk utstyr, ifølge en melding fra selskapet.

Over 100 selskaper innen mekanisk tilvirkning i hele verden ble bedømt ut fra hva de har oppnådd i økonomisk, økologisk og sosial bæredyktighet. DJSI er regnet som den viktigste indikatoren for finansielle investorer når det gjelder utviklingen i de selskaper som drives på mest bæredyktig måte.

MAN forbedret seg i alle de tre hovedkategoriene økonomi (+4 poeng), miljø (+5 poeng) og sosiale faktorer (+8 poeng). Innenfor enkelte del-kategorier var forbedringen betydelig høyere.

Forsiden nå