Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, ønsker at Arnstad ser sine norske ressurser bedre.
Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, ønsker at Arnstad ser sine norske ressurser bedre.

MEF: - Arnstad har lite fokus på norske entreprenører

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er bekymret for at samferdselsminister Marit Arnstads fokus på utenlandske entreprenører på sikt vil svekke norsk anleggsbransje.

Samferdselsministeren har ved en rekke anledninger den siste tiden framhevet betydningen av utenlandske entreprenører i gjennomføringen av Nasjonal transportplan 2014-2023. Det blir blant annet vist til at oppgavene på samferdselsområdet i årene framover vil være så omfattende at en vil være avhengig av utenlandske entreprenører for å unngå kapasitetsmangel og prisøkning.

MEF mener statsråden bør ha planer for hvordan norske entreprenører kan utvikles og vokse:

- Vi savner en samferdselsminister som har tydelige ambisjoner for norske entreprenører i et lengre perspektiv. Utenlandske aktører har vært i det norske markedet i mange år, og vi er ikke negative til økt konkurranse så lenge den skjer på like vilkår. Vi ønsker imidlertid at ministeren også fokuserer på hvordan de norske entreprenørene skal utvikle seg i årene framover, både når det gjelder kompetansekrav og rekruttering. Med tanke på hvor viktig anleggsbransjen er for distriktene, synes vi dette er overraskende toner fra en Senterparti-minister, sier Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

- Ledig norsk kapasitet

- Samtidig som samferdselsministeren fokuserer sterkt på utenlandske bedrifter, har en rekke anleggsbedrifter ledig kapasitet. Det er betydelige geografiske forskjeller. Særlig på Sørlandet er det stillstand i anleggsmarkedet. Her er det ordretørke og fare for nedbemanning, påpeker Trond Johannesen.

- Vi mener samferdselsministeren også er uklar i sin kommunikasjon. Våre analyser viser at markedet så langt har tilpasset seg økningen i aktivitet. Dette blir også bekreftet i NTP 2014-2023. Vi tror bransjen er i stand til å vokse videre i tråd med bevilgningene, men det krever forutsigbarhet og tydelige signaler fra Samferdselsdepartementet, avslutter Trond Johannesen.

Forsiden nå