Adm. direktør Trond Johannesen i MEF.
Adm. direktør Trond Johannesen i MEF.

MEF vil ha anbudsoversikt

MEF har i et brev til Jernbaneverket bedt etaten om å etablere en samlet anbudsoversikt.

Maskin-Entreprenørenes Forbund (MEF) viser til Statens vegvesens anbudsportal, og mener den kan fungere som eksempelmodell. Statens vegvesen offentliggjør hver måned en samlet oversikt over kontrakter som har hatt anbudsfrist foregående måned, med informasjon om hvilke bedrifter som har gitt inn anbud og anbudsbeløp.

Transportetatene forvalter store verdier, og er viktige oppdragsgivere for mange private bedrifter. MEF mener det er viktig at etatene legger til rette for størst mulig grad av gjennomsiktighet i sine offentlige innkjøp. En slik offentliggjøring vil også gi MEF og andre interessenter mer kunnskap om markedet i regi av Jernbaneverket, skriver adm. direktør Trond Johannesen i MEF til Jernbaneverket.

 

Forsiden nå