Mesta lavest på ferjekaier

Mesta lavest på ferjekaier

To entreprenører har levert tilbud på ny reservekai og forlenging av hovedkaia på fylkesvei 60 Magerholm ferjekai.

- Vi hadde håpet på flere tilbydere, men ut fra oppdragsmengden i markedet nå, er to tilbydere som forventet, sier fungerende prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Disse leverte tilbud:
Secora AS, 47.680.826 kroner.
Mesta AS,   36.948.756 kroner.

Den gamle ferjekaia på Magerholm skal rives og det skal bygges ny reservekai. I tillegg skal dagens hovedkai forlenges, fordi den er for kort til de store ferjene som trafikkerer i sambandet. Ved å bygge ny reservekai, vil ferjene kunne benytte denne ved driftsavbrudd på hovedkaia.

Ferjetrafikken skal gå som normalt under arbeidet. Etter at ny reservekai er bygd, blir trafikken flyttet over på denne mens hovedkaia forlenges. Det vil bli satt opp ny informasjonstavle ved oppstillingsarealet når arbeidene er i gang. Denne vil fortelle trafikantene om hvilken kai som skal benyttes og om neste ruteavgang.

Nå skal tilbudene kontrollregnes før entreprenør blir valgt. Kontrakt blir skrevet i løpet av august, og arbeidene vil starte i løpet av september.

Statens vegvesen oppgraderer Magerholm ferjekai på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forsiden nå