Miljøprisen 2012 til DB Schenker.
Miljøprisen 2012 til DB Schenker.

Miljøpris til Schenker

DB Schenker er tildelt NHO Logistikk og Transports miljøpris for 2012.

Overrekkelsen av prisen, som ble delt med Asco, skjedde under festmiddagen på konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen 22. oktober.

Konferansen 22.-23. oktober satte for øvrig ny rekord med over 800 deltagere og 68 utstillere fra logistikkbedrifter, næringsliv og myndigheter.

Godslys

Prisen er tildelt på grunnlag av prosjektet nytt lys på godshuset på Alnabru.

Schenker AS har installert et nytt system med dynamisk lysstyring og LED lys, som sparer energi og gir riktig lys på rett sted når man trenger det.

Beregnet besparelse vil være 577.000 KWt, som tilsvarer 460.000 kroner årlig.

I løpet av året

Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 5 millioner kroner og vil være ferdig installert i 2012.

LED lys har bedre teknologi og en levetid på 50.000 timer ved 35° C. Ved å senke arbeidstemperaturen 10° C dobles levetiden.

Andre fordeler er bedre arbeidslys (HMS), bedre brannsikkerhet (ingen lysrør som står og blinker), bedre kvalitet på video fra overvåkningskamera utenfor normal arbeidstid samt reduserte vedlikeholdskostnader.

Schenker har også fått tildelt ENØK-midler ca. 1 million kroner fra ENOVA.

Forsiden nå