Multiconsult åpner kontor i Singapore

Multiconsult åpner kontor i Singapore

Multiconsult satser sterkere internasjonalt, og har etablert datterselskap for det asiatiske markedet med base i Singapore.

Dette melder det norske konsulentselskapet på sine nettsider. Fra 20. mars har Multiconsult Asia vært operativt, og nye innholdsrike nettsider  er lansert. Med etableringen av Multiconsult Asia blir Multiconsult det første norske rådgivende ingeniørselskapet med fast etablering i Sørøst-Asia.

- Det er ingen tilfeldighet at vi nå etablerer oss permanent i Singapore. Vi har hatt store oppdrag i landet de siste syv årene og ser økende vekstpotensial i markedet for øvrig i Sørøst-Asia, spesielt innen olje og gass og fornybar energi, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Anlegg&Transport skrev på lederplass i desember at spesielt det asiatiske markedet, men også andre, bør være av interesse for norske konsulentselskap og muligens entreprenører. .

Singapore har store arealutfordringer på bakkenivå og har derfor sett potensiale i å bygge installasjoner under jorden. Det er her Multiconsult, i et konsortium med SINTEF og lokale TriTech, har bidratt med verdensledende kompetanse siden 2006. Konsortiet har vært sterkt involvert både når det gjelder å se på mulighetene for å etablere ulike installasjoner under bakken og ikke minst for at Jurong Rock Cavern nå er en realitet.

Jurong Rock Cavern er et gigantisk lagringsanlegg i fjell for råolje og raffinerte produkter plassert 130 meter under bakkenivå. Anlegget består av totalt fem fjellhaller, gassrenseanlegg, vannrenseanlegg, distribusjonssystem og kaianlegg.

- Vi har sett betydningen av lokal tilstedeværelse. Vi har bygd oss et lokalt rennommé gjennom det arbeidet vi har utført til nå, både når det gjelder verdensledende spisskompetanse og norsk prosjektledelse. Vårt arbeid er virkelig blitt lagt merke til i Singapore og dette ønsker vi å bygge videre på, sier Finn Fagervik, daglig leder for Multiconsult Asia.

Med mange kystnære offshore-konstruksjoner er dette et kompetanseområde Singapore har behov for, men i liten grad har selv i dag.

- Vi har allerede hatt oppdrag knyttet til offshore-konstruksjoner i Singapore, men her mener vi at det er et stort uutnyttet potensiale for vårt vedkommende, sier Fagervik.

Multiconsult Asia vil ha et ansvar for markedsmuligheter i hele Asia. Mange av nabolandene har vist stor interesse for det Singapore gjør under jorden og samtidig er det i andre deler av regionen store muligheter innen fornybar energi.

 

Forsiden nå