Vestfoldentreprisen (markert med blått) utgjør 9 km av totalt 22,5 km som skal bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn.
Vestfoldentreprisen (markert med blått) utgjør 9 km av totalt 22,5 km som skal bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Ni vil bygge jernbane fra Larvik til Porsgrunn

Både norske og internasjonale firmaer har meldt sin interesse.

 

Hele ni tilbydergrupper med til sammen 13 firmaer er prekvalifisert for å innlevere tilbud på Vestfoldentreprisen på Farriseidet - Porsgrunn prosjektet.

- Det er både mellomstore og store, norske og utenlandske firmaer som nå har mulighet til å innlevere tilbud 21. januar 2013, forteller Jernbaneverkets kontrakts og - innkjøpsrådgiver Øystein Islann.

Han opplyser at ingen er avvist i prekvalifikasjonsrunden som ble utlyst i Doffin/Ted 19. september i år. 

Det skal bygges ni kilometer med jernbane fra Farriseidet i Larvik til Telemark fylkesgrense i denne entreprisen. Inkludert blant annet tre tunneler, to rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger. Kontraktsinngåelse er planlagt i mars 2013 og byggestart blir i mai 2013.

Prosjektleder Lars Tangerås fremholder at prosjektet Farriseidet - Porsgrunn har sett gode resultater fra forhandlingene i de foregående konkurranser og opplever at valg av prosedyre, tilbud- og løsningsforslag fra entreprenør i tillegg til samhandling har bidratt til en positiv synergi i forhold til utnyttelsen av den kunnskap som ligger hos leverandørene.

Forsiden nå