Taale Stensbye blir leder for E6 Biri-Otta-prosjektet fra 1. april.
Taale Stensbye blir leder for E6 Biri-Otta-prosjektet fra 1. april. (Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen)

Ny prosjektleder for E6 Biri-Otta

Planleggings- og utbyggingsprosjektet E6 Biri-Otta får ny prosjektleder fra 1. april.

Taale Stensbye tar over etter Øyvind Moshagen som går til stillingen som prosjektdirektør i det statlige veiselskapet Nye Veier AS.

Stensbye har vært ansatt i Statens vegvesen i en årrekke, de siste årene som prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og OPS-prosjektet rv.3/rv. 25 Løten-Elverum.

- Vi er svært glade for at Taale Stensbye tar utfordringen som erstatter for Moshagen. Dette kommer på toppen av de oppgavene han har fra før, så det blir en stor utfordring, men jeg er trygg på at Stensbye med sin lange erfaring med planleggings- og utbyggingsprosjekter, vil gjøre en strålende jobb, sier prosjektsjef i Statens vegvesen Region øst, Svein Røed.

- Jeg gleder meg til å bli del av et så flott prosjekt, sier Taale Stensbye.

Fredag 18. mars ble han presentert for de ansatte på E6 Biri-Otta-prosjektet under et allmøte på E6-riggen i Ringebu.

Forsiden nå